Vilka är vi

BYAGÅRN

 

Vår alldeles egna byagård

STYRELSE

 

Aktuell sittande styrelse

KONTAKTA OSS

 

Har du frågor och funderingar?

BLI MEDLEM

 

Klicka här för information om Medlemsskap

VÅRA STADGAR

 

Här kan du läsa våra stadgar.

VILKA ÄR VI?

 

Kort introduktion av föreningen

VILKA

ÄR VI?

Området Utafjärn omfattas av fem byar, förutom Käxed är det Dal, Käl, Otterbäcken och Sund.

Jordbruk, skogsbruk och fiske har varit näringarna utafjärn med sådana inslag som surströmmingstillverkning i Otterbäcken, tegelfabrik i Veåsand och strömmingsinläggning i Sund. Tyvärr har det småskaliga jordbruket, som var så allmänt för bara 30 - 40 år sedan, till största delen fått stryka på foten och de bästa åkrarna och hövallarna är utarrenderade. Men den utveckling, eller snarare avveckling, som de gamle förutspådde; "Utafjärn kom å dö ut", har kommit på skam. Barn till den gamla jordbrukargenerationen flyttar tillbaka med sina familjer och arbetspendlar både till Örnsköldsvik och Kramfors.

Ett ökat intresse för det lokala kulturarvet märks både hos bofasta och fritidsboende.

 

Senhösten 1990 hade den lokala EFS-föreningen endast två medlemmar och frågan om vad som skulle ske med bönhuset i Käxed blev akut. Det fanns privata intressen, som ville förvärva huset men flera bybor såg huset som en framtida samlingsplats utafjärn. De boende i området kallades till ett möte den 19 februari 1991 för att diskutera bildandet av en intresseförening. I inbjudan till mötet trycktes också på flera viktiga områden för bofasta och sommargäster att engagera sig i. Röja stigar och göra badvänligare stränder på allmänningarna, göra bönhuset till en samlingsplats utafjärn, se till att vägarna ut till byarna inte glömdes av Vägverket, att samhällsservicen hålls på en acceptabel nivå samt ge möjlighet för bofasta och sommargäster att träffas och lära känna varandra.

Dessa aktiviteter sågs också som ett led i den då aktuella "Hela Sverige skall leva" - kampanjen.

 

Sedan intresseföreningen bildades har mycket skett; EFS-bönhuset har rustats, Vägverket har förbättrat vägen, utflykter och fester har ordnats.

En studiecirkel om Utafjärns historia är i full gång med intervjuer, forskning samt insamling och sammanställning av material.

Sommaren 1995 anordnades för första gången en hemvändardag och sommarfest. Denna dag har följts upp med en sommarfest 1997 i samarbete med EFS och en hemvändardag 1998 mer lik den 1995.

Från 1999 har vi arrangerat söndagscafé under juli månad i bönhuset.

Kaffeserveringen har kompletterats med utställningar, musik, föredrag eller berättelser av något slag.

 

2010 tog intresseföreningen över EFS-bönhuset och kallas numera för Byagårn.

 

De nya stadgarna finns nu för granskning här på sidan.

HITTA HIT

Docksta, Vibyggerå församling

Västernorrlands län

Sverige

Inresseforeningen@utafjarn.se

SKICKA IN TILL OSS

Har du bilder eller någon rolig text om byarna kring Utafjärn, skicka då till hemsideansvarig:

Johannavkl@live.se

Copyright © All Rights Reserved