Käl

INFORMATION OM

KÄL

Byn Käl är belägen drygt 100 meter över havet och har en tydlig byprofil med sammanhållen bebyggelse. Namnet Käl med sina skiftande stavningar är ångermanländska och betyder - tät skogbeväxt trakt, eller - tät god granskog.


Stenåldersfynd i markerna tyder på att människor funnits är i många tusen år.

Bronsåldersgravar på samma höjdnivå som i Sund, ca 35 möh, finns också på Käls marker.


Det är genom att passera byn Käl och fortsätta till en iordningsställd parkering som man når Skuleskogens Nationalpark med Slåtterdalsskrevan, Skrattabborrtjärn, Tärnettvattnet m.m.


Norrkälsviken har en långgrund och barnvänlig badstrand, där finns också en grillplats.


Lemriksjön är en långsmal sjö med småabborrar, s.k. tusenbröder. Där finns också bäverhyddor.

Ett väldigt flyttblock inne i tät ungskog är till formen likt en kyrka och kallas följdaktligen Lemriksjökyrka.

En plats omgiven av sägner.