Käxed


KÄXED

INFORMATION OM

KÄXED

Käxed är den första byn man möter Utafjärn. Den är delad i en strandnära bebyggelse och en övre del upp mot berget.


Sedan urminnes tider har jakt och fiske varit nödvändiga för människans försörjning. Byn Käxed har ett namn som knyter an till fisket. Enligt gamla källor från 1500-talet kommer namnet Käxed från ordet krok = fiskekrok, båtshake.

Dessutom bildar viken som går in i Käxed en krok.


I likhet med övriga byar Utafjärn så har jord-, skogsbruk och fiske varit de dominerande näringarna.

På 1700-talet fanns i byn en av de ångermanländska storsnickarna, Per Persson i Käxed (1733-1814). Flera av hans arbeten, bl.a. en brudbänk för Vibyggerå gamla kyrka, finns idag på Länsmuseet Murberget i Härnösand och tillhör vårt landskaps verkliga kulturskatter.


I Käxed finns det år 2006 ca 20 bofasta hushåll.


Käxgrottan

Där Höga Kusten-leden passerar ovanför byn finns en skylt till grottan.

Grottan i Käxed är en lökgrotta eller tunnelgrotta. Dessa bildades av en spricka i en brant bergssluttning. Stenar och grus gjorde grottan större när de slipade berget med vågornas hjälp.

Tunnelgrottor som slipats fram av vågkraften finns ofta mer än 100 möh och är vanligast i Höga Kusten.

KÄXED

I BILDER