Otterbäcken

INFORMATION OM

OTTERBÄCKEN

Efter landsvägen mellan Käxed och Sund ligger byn Otterbäcken.

Här bodde i början på 1900-talet 6 familjer - s.k. fiskartorpare.


Man hade ett litet jordbruk med 1-2 kor och några smådjur. För sin utkomst arbetade männen dels med fiske, dels som

skogs- och jordbruksarbetare åt de större bönderna i Käxed.


Med sina båtar bogserade man även timmer från Mjältön och in till stranden i Otterbäcken - bl.a. för vidare export till Holland.

Användes som strandskoning vid Hollands kuster (s.k. juffertsdragning).I byn bodde, förutom fiskartorpare, en plåtslagare och flera skickliga hantverkare som bland annat tillverkade laggkärl och olika fiskredskap.

Under andra hälften av 1900-talet har det även funnits ett av Ångermanlandskustens mera kända surströmmingssalterier,

Sjödins salteri.


I bäckdalen som går mellan Otterbäcken och Käl har det funnits en kvarn och där går en vacker vandringsstig som bl.a. passerar en liten bäverdamm.


År 2006 bor i Otterbäcken 5 bofasta familjer men byn har utökats med 8 fritidsboende familjer. När man färdats från Otterbäcken kustvägen ut mot Sund passerar man det vackra och dramatiska Bergudden.

Där kan man klättra ned till vattenbrynet och dyka från klipporna.


OTTERBÄCKEN

I BILDER