Sund

INFORMATION OM

SUND

Det äldsta belägget av bynamnet Sund, med stavningen Sundh, dateras till 1535 i  Torsten Buchts Ortnamnen i Västernorrlands län. Byn torde ha fått sitt namn av det idag igengrundade sund, som tidigare skilde halvön Fanön från fastlandet – ett tydligt och konkret exempel på hur Höga Kustens landhöjning långsamt men obönhörligt förändrar landskapsbilden i området.

Byn Sund ligger längst ut av byarna Utafjärn, ca 7 km från E4.


Sund är ett typiskt exempel på en kustby i Höga Kusten - området. Småjordbruk, fiske och skogsbruk har i århundraden gett försörjning till byns befolkning, som bestått av markägande bönder, torpare, fiskare och sk förmånsfolk.

Redan 1815 köpte Sunds Byamän in Mjältön som tidigare var kronomark.

Laga skifte genomfördes tidig i byn, vilket gav ökade förutsättningar för utveckling av jord- och skogsbruk. Byn hade sin folkrikaste tid i början av 1900-talet.

Trots att det idag inte finns någon i byn som aktivt brukar sin jordbruksmark, hålls den till stora delar öppen tack vare den utarrendering av betesmarken som fungerat ända sedan 1970-talet. Ett 40-tal kor bosätter sig i byn under sommarmånaderna och bidrar till den pastorala bilden av Sund.

Bys kärna domineras än idag av den gamla bondbyns utseende: Två stora hus; ett för den som skötte jordbruket, ett för föräldragenerationen, det sk förmånsfolket.


Idag bor fyra familjer året runt i byn men många fritidshusägare tillbringar sin fritid där.

Den vackra naturen är den främsta anledningen till att vistas i Sund.


Vandringsförslag:

Från parkeringen, vid allmänna vägens slut, kan man promenera till Harpagen, en skyddad havsvik. Rakt österut ser man då Mjältön.

Från Harpagen leder en stig upp till en utgrävd forngrav. Hela området på Farnön är rikt på gravar som för länge sedan placerades efter vattenbrynet – och nu ligger högt uppe på bergssluttningar, ett resultat av Höga Kustens landhöjning.

Från Otterbäcken, byn före Sund, gick tidigare den gamla vägen till Sund, norr om berget i Bergudden. Stigen än inte helt uppröjd och speciellt den sista biten innan Sund är i dagsläget besvärlig att ta sig förbi.

Från inägorna väster om byn gick den så kallade ”buffertvägen”, den väg man vandrade med kor, får och kalvar över Gårdsberget, genom ett klapperstensfält, för att nå vattenlinjen mitt emot Mjältön. Därefter fraktades korna i båt till fäbodarna på Mjältön. Stigen är idag inte tydligt markerad.